Vakok Lakásgondjainak
Megoldását Támogató Alapítvány

Segédeszközök

Betüméret

Nagyobb betű
Kisebb betű

Kontraszt

Magas kontraszt
Normál kontraszt

Aktualitások

2015-ben a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásából

alapítványunk 38 426 Ft támogatásban részesült. Bővebben

2017 évi pályázati felhívás és adatlap

Kikerült a dokumentumok közé a 2017. évi pályázati felhívásunk és az adatlap. megnézem

Friss hírek

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány

1146 Budapest Hermina út 47.

2008. év

Kelt: 2009. március 01.

TARTALOM^

 1. A szervezet alapadatai
 2. Számviteli beszámoló
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
 1. A SZERVEZET ALAPADATAI ^

  1. Elnevezés: Vakok Lakásgondjainak megoldását Támogató Alapítvány
  2. Képviselő: Helesfai Katalin
  3. Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.
  4. Levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 47.
  5. Adószám: 181732297 – 1 – 42
  6. TB törzsszám: ---
  7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
  8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8138. sz. (14.Pk.60.072./2001./1.) Fővárosi Bíróság (Budapest) 2001. február 02.
  9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 14..Pk.60.072./2001./1., Budapest, 2001. március 22.

  A szervezet céljának rövid leírása:

  Az alapítvány 2001 óta működik. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, kizárólag az alapító okirat által meghatározott célok szerinti támogatás odaítélésével foglalkozik.

  Célja:

  a budapesti látássérült személyek lakáshelyzete megoldásának vagy javításának elősegítése. Ennek érdekében évi egyszeri alkalommal történő pályázat meghirdetésével az alábbi konkrét célokat támogatja:

  • Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszűntetése, csere
  • Lakás építése, bővítése,
  • Lakás felújítása, tatarozása,
  • Illetve a fenti célok valamelyikével összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, a törlesztő részlet csökkentése

  A pályázati lehetőséget egy 28.000.000 Ft -os hagyaték biztosítja, melynek kamataiból támogathatja az alapítvány a fenti célok megvalósulását.

 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ ^

  A számvitelről szóló 2000 évi C. Törvény, a 224 / 2000 (XII. 19.) Kormányrendelet alapján az Alapítvány az egyszeres könyvvitel adataiból összeállított
  közhasznú egyszerűsített beszámolót készít.

  A beszámoló

  A 224 / 2000 (XII. 19.) kormányrendelet 1. és 3. melléklete szerinti T. 1715./ B.r.sz. nyomtatvánnyal azonos adattartalmú,

  Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege

  Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése

  nyomtatványokat tartalmazza, a melléklet szerint.

 3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ^

  A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2008. évben az alábbi pályázati támogatásban részesült:

  1. NCA (Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Magyarországi Regionális Kollégiuma)
   2007. évi működési célú pályázat: 200.000 Ft
   (Pály. azonosító: NCA – KM – 07 – P 1195 – ESZA Kht.)
   A pályázat megvalósult, beszámolónkat, pénzügyi elszámolásunkat elfogadták (2009. január 27-én)
  2. NCA (Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Magyarországi Regionális Kollégiuma)
   2008. évi működési célú pályázat: 200.000 Ft
   (Pály. azonosító: NCA – KM – 08 – P 0591 – ESZA Kht.)
   A pályázat 2009. május 31-ével zárul, a támogatási összeg felhasználásáról 2009. június 30-ig kell elszámolni.
  3. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
   2008. évi működési pályázat: 200.000 Ft
   (Pály. azonosító: 1 – 1082 / 2008.)
  4. A pályázat 2008. december 31-én lezárult, a támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót (szakmai, pénzügyi), 2009. január 23-ával elkészítettük, elbírálása folyamatban van.

  5. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS ^

   2008-as eredmény

   • Alapítói vagyon: 28. 000 e Ft
   • Bevételek:
    • Kamat bevétel: 1. 822e Ft
    • Pályázati hozzájárulás: 25e Ft
    • APEH 1 %: 122e Ft
    • NCA pályázat ( NCA – KM – 08 – P 0591.): 200e Ft
    • Zuglói Önkormányzat (1 – 1082 / 2008): 200e Ft
    • Összes bevétel: 2. 369e Ft
   • Kiadások:
    • Adott támogatások: 1. 930e Ft
    • 2007-es NCA visszafizetés 16e Ft
    • Költségek:
     • Anyagjellegű: 61e Ft
     • Igénybevett szolgáltatás: 195e Ft
     • Bankköltség: 52e Ft
     • Hirdetési díj: 120e Ft
     • Összes költség:: 428e Ft
   • Összes kiadás és költség: 2. 374eFt
   • 2008-as évi eredmény: (összes bevétel – összes kiadás) - 5e Ft
   • Eszközök:
    • Befektetett pénzügyi eszközök:
     • Lekötött: 28. 000e Ft
     • Bank: 474e Ft
    • Pénzeszközök: - 46e Ft
    • Eszközök, összesen: 28. 428e Ft
   • Források:
    • Saját tőke: 28. 000e Ft
    • Eredmény tartalék: 433e Ft
    • 2008. évi eredmény: - 5e Ft
    • Források, összesen: 28. 428e Ft

   Az alapítványi vagyon felhasználása a 2008. évben

   Az alapítvány bevételét ebben az évben is jórészt az alapítói vagyon hozama (kamatbevétel) tette ki, mely 2008. december 31 – i fordulónapon 1. 822. 000 Ft volt.

   Az alapítvány alapítói vagyonát (28. 000. 000 Ft) – a kuratórium döntése alapján – ebben az évben is állampapírba (kamatozó kincstárjegy) fektettük be.

   2008-ban 26 db pályázat érkezett az alapítványhoz, a pályázati hozzájárulás címen befolyt összeg: 25. 000 Ft volt.

   Az APEH ebben az évben 122. 000 Ft-ot utalt át adó 1 % címén az alapítványnak.

   A kuratórium döntésének megfelelően az alapítói vagyont 2008 augusztusában ismét egy éves időtartamra kötöttük le. Ebből adódóan a kamatbevétel csak a futamidő lejártakor jelenik meg (2009. augusztus).

  6. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA ^

   A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2008. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

   Összesen: 1. 930. 000 Ft-ot

   Pályázati úton, a kuratórium döntése alapján, 10 fő számára nyújtott anyagi támogatást az alapítványi célok szerint. 1 fő 150. 000 Ft, 1 fő 180.000 Ft, 8 fő 200.000 Ft, vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. A kapott összeget a pályázók elsősorban nyílászárók cseréjére, illetve lakásfelújításra használták fel.
   A pályázati támogatás felhasználásáról, számlákkal bizonyítottan, 2008. december31-ig valamennyien elszámoltak.

  7. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA ^

   A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2008. évben, jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

  8. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA ^

   A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány kuratóriuma, valamint a felügyelő bizottság tagjai munkájukat – ahogyan eddig is - 2008-ban ellenszolgáltatás nélkül végezték, részükre az alapítvány semmiféle anyagi juttatást nem nyújtott.

  9. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA ^

   Az alapítvány közhasznú tevékenységének rövid bemutatása:

   2008-as évben 26 pályázat érkezett alapítványunkhoz. Közülük – ahogyan a korábbi években is - 10 pályázó kapott anyagi támogatást lakásgondjainak megoldására. A pályázaton odaítélhető összeg ebben az évben 1. 930. 000 Ft volt.
   Felújításra az alábbiak szerint kapott támogatást: egy személy 150. 000 Ft , egy személy 180.000 Ft, nyolc fő pedig 200.000 Ft összegben.

   A kapott támogatást minden pályázó felhasználta és 2008. december 31-ig, számlákkal igazoltan, el is számoltak a pénzösszeggel.

   Az alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban megfogalmazott céljainak megfelelően írta ki a pályázatát. Sajnálatos módon, figyelembe véve a benyújtott pályázatok számát, illetve az azokban igényelt támogatások nagyságát – ez évben is kis összeg állt rendelkezésre, így csak kevés pályázó volt, aki az általa kért támogatást teljes egészében megkaphatta. A kuratórium a beérkezett pályázatokat most is rászorultság alapján bírálta el, azonban figyelemmel kellett lenni arra is, hogy ez egy pályázó részére jutó – rendkívül alacsony összegű támogatás kinek nyújthat tényleges segítséget.

   A Nemzeti Civil Alapprogramtól és Budapest – Zugló Önkormányzatától az alapítvány összesen 400. 000 Ft-ot nyert el a 2008-as évben működési támogatásként. Ezt az összeget azonban kizárólag működési költségek fedezésére lehet felhasználni – pl. banki költségek, kommunikációs kiadások, irodaszerek, könyvelés, honlap fenntartás, stb. – Ebből az összegből nem növelhetjük a pályázaton kiosztható összeget! Költségvetésünk tervezésekor emiatt reklámtevékenységre egy jelentősebb összeget állítottunk be (150. 000 Ft), remélve, hogy ezáltal, esetleg, külső személyeket támogatóként meg tudunk nyerni.

   Az alapítvány együttműködik az MVGYOSZ azon tagtestületeivel, amelyeknek tagjai a pályázatok vonatkozásában érintettek. (Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesülete, Hermina Egyesület. Székhelyük: 1146 Budapest, Hermina út 47.)

  Budapest, 2009. március 01.
  Helesfai Katalin, képviselő
  Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány