Vakok Lakásgondjainak
Megoldását Támogató Alapítvány

Segédeszközök

Betüméret

Nagyobb betű
Kisebb betű

Kontraszt

Magas kontraszt
Normál kontraszt

Aktualitások

2015-ben a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásából

alapítványunk 38 426 Ft támogatásban részesült. Bővebben

2017 évi pályázati felhívás és adatlap

Kikerült a dokumentumok közé a 2017. évi pályázati felhívásunk és az adatlap. megnézem

Friss hírek

A Vakok Lakás gondjainak Megoldását Támogató alapítvány 2006. évi beszámolója, és közhasznúsági jelentése

Az alapítvány 2001 óta működik, vállalkozási tevékenységet nem
folytat, kizárólag az alapítóokirat által meghatározott cél
szerinti támogatások odaítélésével foglalkozik.
Célja a Budapesti vakok lakáshelyzete megoldásának, vagy
javításának elősegítése. Ennek érdekében, évi egyszeri
alkalommal történő pályázat meghirdetésével, az alábbi konkrét
célokat támogathatja:
A.lakás vásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség
megszűntetése, csere;
B. lakás építése, bővítése;
C. lakás felújítása, tatarozása;
D. illetve a fenti célok valamelyikével összefüggésben felvett
bankhitel kiváltása (a törlesztőrészlet csökkentése).

Ez alkalommal is fontos hangsúlyozni, hogy - a korábbiakhoz
hasonlóan - a jelen beszámoló a naptári évhez igazodik, nem
pedig az éves pályázat eredményéhez kapcsolódó pénzügyi
mozgásokhoz.

1. Beszámoló

2006 évi eredmény-kimutatás adatai

Alapítói vagyon: 28.000eFt

Bevételek


kamat bevétel: 1.782eFt,


Pályázati hozzájárulás: 34eFt,


APEH 1%: 32eFt

Összes bevétel: 1.849eFt.


Kiadások

adott támogatások:
2005 évre nyújtott, de csak 2006 évben felhasznált: 279eFt,
2006-ban nyújtott: 2.300eFt.

2006 évben kifizetett támogatások összesen: 2.579eFT.

Költségek


anyagi jellegű: 25eFt

igénybevett szolgáltatás: 133eFt,

egyéb (bank): 49eFt,

Kincstáritámogatás visszafizetés: 47eFt.

összes kiadás és költség: 2.833eFt.

2006 évi eredmény (összes bevételek illetőleg kiadás és költség
különbözete): -984eFT.


2006 évi mérleg adatok (2006 december 31-i fordulónap adataival):

Eszközök

befektetett pénzügyi eszközök:
lekötött: 27.972eFt,

bank: (folyószámlán): 298eFt,

pénzeszközök

pénztár: 18eFt

pénzeszközök összesen: 28.288eFt.


források

saját tőke: 28.000eFT
eredmény tartalék: 1.272eFt,

2006 évi eredmény: -984

források összesen: 28.288eFt,

2. Alapítványi vagyon, vagyon felhasználás 2006 évben

Az alapítvány bevételét ebben az évben is jórészt az alapítói
vagyon hozama (kamatbevétel) tette ki, mely a december 31-i
fordulónapon 1.782eFt volt.

Az alapítvány alapítói vagyonát - a kuratórium döntése alapján -
ebben az évben is állampapírba
(kamatozó kincstárjegy) fektettük be. Folyószámlán csak egy
kisebb összeg került rövid futamidejű lekötésre, annak
érdekében, hogy a pályázat nyertesei részére a kapott
támogatást, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb kiadásokat
folyamatosan, zökkenő mentesen tudjuk kifizetni.

2006-ban 34 pályázat érkezett az alapítványhoz, így a pályázati
hozzájárulás címén befolyt összeg: 34eFt.

Az APEH. ebben az évben 32eFt-ot utalt át adó 1 % címén az
alapítványnak.

A 2006 évi negatív eredményt ezúttal is a banki kamatok
csökkenése, illetve az okozta, hogy az alapítói vagyont - a
kuratórium döntése alapján - 2006 júliusában egy évi időtartamra
kötöttük le. Így 2006 decemberében (az eredmény-kimutatás és a
mérleg a decemberi adatokat tartalmazza) a kamatbevétel nem
jelenik meg, az csak a lekötés lejártakor jelentkezik.
Ezenkívül a 2006 év kiadásait növelte az is, hogy a 2005 évi
pályázat nyertesei közül két személynek 279eFt csak 2006 tavaszán került
kifizetésre.

3. Cél szerinti juttatások 2006 évben, a közhasznú tevékenségrövid bemutatása

2006 évben 34 pályázat érkezett az alapítványhoz. Közülük -
ahogy a korábbi években is - 10 pályázó kapott támogatást. A
pályázaton odaítélhető összeg ebben az évben 2.300eFt volt.
Ezúttal mind a tíz nyertes pályázó felújításra kapott
támogatást: heten 200eFt, hárman pedig 300eFt összegben.
A kapott támogatást minden pályázó 2006 évben fel is használta.
Mint, ahogy az a múlt évi beszámolónkból is kitűnik, a 2005 évi
pályázat nyertesei közűl egy személy a kapott támogatás teljes
összegét, míg egy másik fő annak egy részét csak 2006-ban tudta
felhasználni. Emiatt a részükre kifizetett 279eFt is a 2006 évi
kiadásokat növelte.

Az alapítvány 2006-ban is a bevezetőben felsorolt célok
vonatkozásában írta ki pályázatát. Sajnálatos módon - figyelembe
véve a benyújtott pályázatok számát, illetve az azokban igényelt
összegeket - ebben az évben is kis összeg állt rendelkezésre,
így csak kevés pályázó volt, aki az általa kért támogatást
teljes egészében megkaphatta. A kuratórium a beérkezett
pályázatokat most is rászorultság alapján bírálta el, azonban
figyelemmel kellett lenni arra is, hogy az egy pályázó részére
jutó - rendkívül alacsony összegű - támogatás kinek nyújthat
tényleges segítséget.

A 2005 évben, a Nemzeti Civil Alaphoz benyújtott pályázaton
elnyert (kizárólag működési költségekre fordítható) 300eFt
egyrészét is 2006 évben használta fel az alapítvány.
A kuratórium döntése alapján ezt az összeget részint a banki
költségekre, részint pedig újsághirdetésekre fordítottuk azzal a
remélt céllal, hogy így az alapítvány további, támogatásokra
odaítélhető bevételekhez jut. Az alaptól kapott támogatásból
2006 évben 133eFt-ot használtunk fel újsághirdetésekre.

Az alapítvány együttműködik az MVGyOSz azon tagegyesületeivel,
amelyek tagjai a pályázatok vonatkozásában érintettek.

4. Tisztségviselők részére nyújtott juttatások

A kuratórium, valamint a felügyelő bizottság tagjai munkájukat
- ahogy eddig - 2006 évben is ellenszolgáltatás nélkül végezték, részükre az
alapítvány semilyen juttatást nem nyújtott.

Az alapítóokirattal, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos
tájékoztatás az MVGyOSz budapesti tagegyesületeinél (Vakok
közép-Magyarországi regionális egyesülete, Hermina egyesület) kérhető
(Budapest, 14 ker. Hermina út 47; tel: 384 84 40).


Budapest, 2007 május 21

Az alapítvány kuratóriuma