Vakok Lakásgondjainak
Megoldását Támogató Alapítvány

Segédeszközök

Betüméret

Nagyobb betű
Kisebb betű

Kontraszt

Magas kontraszt
Normál kontraszt

Aktualitások

2015-ben a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásából

alapítványunk 38 426 Ft támogatásban részesült. Bővebben

2017 évi pályázati felhívás és adatlap

Kikerült a dokumentumok közé a 2017. évi pályázati felhívásunk és az adatlap. megnézem

Friss hírek

A Vakok Lakás gondjainak Megoldását Támogató alapítvány 2005 évi beszámolója, és közhasznúsági jelentése

Az alapítvány 2001 óta működik, vállalkozási tevékenységet nem
folytat, kizárólag az alapítóokirat által meghatározott cél
szerinti támogatások odaítélésével foglalkozik.
Célja a Budapesti vakok lakáshelyzete megoldásának, vagy
javításának elősegítése. Ennek érdekében, évi egyszeri
alkalommal történő pályázat meghirdetésével, az alábbi konkrét
célokat támogathatja:
A.lakás vásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség
megszűntetése, csere;
B. lakás építése, bővítése;
C. lakás felújítása, tatarozása;
D. illetve a fenti célok valamelyikével összefüggésben felvett
bankhitel kiváltása (a törlesztőrészlet csökkentése).

Ez alkalommal is fontos hangsúlyozni, hogy - a korábbiakhoz
hasonlóan - a jelen beszámoló a naptári évhez igazodik, nem
pedig az éves pályázat eredményéhez kapcsolódó pénzügyi
mozgásokhoz.

1. Beszámoló

2005 évi eredmény-kimutatás adatai

Alapítói vagyon: 28.000eFt

Bevételek


kamat bevétel: 1.735eFt

pályázati hozzájárulás: 32eFt

APEH 1%: 11eFt

Államkincstári támogatás: 300eFt

Összes bevétel: 2.078eFt


Kiadások

adott támogatások:
2004 évre nyújtott, de csak 2005 évben felhasznált: 200eFt.
2005-ben nyújtott: 2.200eFt, ebből az év folyamán felhasznált: 1.975eFt.

2005 évben kifizetett támogatások összesen: 2.175eFtKöltségek


anyagi jellegű: 25eFt

igénybevett szolgáltatás: 0eFt

egyéb (bank): 148eFt

összes kiadás és költség: 2.348eFt

2005 évi eredmény (összes bevételek illetőleg kiadás és költség
különbözete): -270eFt


2005 évi mérleg adatok (2005 december 31-i fordulónap adataival):

Eszközök

befektetett pénzügyi eszközök:
lekötött: 27.972eFt

bank: (folyószámlán): 1.283eFt

pénzeszközök

pénztár: 17eFt

pénzeszközök összesen: 29.272eFt


források

saját tőke: 28.000eFT
eredmény tartalék: 1.542eFt

2005 évi eredmény: -270eFt

források összesen: 29.272eFt

2. Alapítványi vagyon, vagyon felhasználás 2005 évben

Az alapítvány kuratóriuma 2005-ben pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Civil Alaphoz. Ennek eredményeként 300eFt támogatást
kaptunk, mely kizárólag működési költségek fedezésére
használható fel.
Minthogy ezenkívül az alapítvány más forrásból támogatást nem
kapott, az éves bevétel nagyrészét továbbra is az alapítói
vagyon kamata képezte, mely a december 31-i fordulónapon
1.735eFt volt.

Az alapítvány alapítói vagyonát - a kuratórium döntése alapján -
ebben az évben is állampapírba
(kamatozó kincstárjegy) fektettük be. Folyószámlán csak egy
kisebb összeg került rövid futamidejű lekötésre, annak
érdekében, hogy a pályázat nyertesei részére a kapott támogatást
folyamatosan, zökkenő mentesen tudjuk kifizetni.

2005-ben 32 pályázat érkezett az alapítványhoz, így a pályázati
hozzájárulás címén befolyt összeg: 32eFt.

Az APEH. ebben az évben 11eFt-ot utalt át adó 1 % címén az
alapítványnak.

A 2005 évi negatív eredményt részint a banki kamatok csökkenése,
részint pedig az okozta, hogy az alapítói vagyont - a kuratórium
döntése alapján - 2005 júniusában egy évi időtartamra kötöttük
le. Így az ebből származó kamatbevétel nem a 2005-ös, hanem az
idei év bevételeit növelte.

3. Cél szerinti juttatások 2005 évben, a közhasznú tevékenség rövid bemutatása

A kuratórium a 2004 évi pályázat nyertesei közül egy személynek
(kérésre) engedélyezte, hogy a kapott támogatást 2005-ben
használhassa fel. E támogatás kifizetése 2005 tavaszán történt
meg.


2005 évben 32 pályázat érkezett az alapítványhoz. Közülük -
ahogy a korábbi években is - 10 pályázó kapott támogatást. A
pályázaton odaítélhető összeg ebben az évben is 2.2000eFt volt.
6 pályázó 200eFt, 2 fő 300eFt, egy személy 250eFt, míg további
egy fő 150eFt támogatást kapott.
A szóbanforgó pályázat nyertesei közül 1 fő a neki ítélt
támogatás teljes összegét, míg egy másik nyertes támogatása egy
részét csak 2006 tavaszán használta fel, 8 pályázónak
viszont 2005 évben az elnyert támogatás teljes egészében
kifizetésre került.

Az alapítvány 2005-ben is a bevezetőben
felsorolt célok vonatkozásában írta ki pályázatát. Sajnálatos
módon - a pályázaton kiosztható összeg alacsony mértéke miatt -
csak kevés pályázó volt, aki az általa kért
összeget teljes egészében megkaphatta. A kuratórium a beérkezett
pályázatokat rászorultság alapján bírálta el, azonban
figyelemmel kellett lenni arra is, hogy az egy pályázó részére
jutó - rendkívül alacsony összegű - támogatás kinek nyújthat
tényleges segítséget.
A pályázat nyertesei közül 1 személy hiteltörlesztéshez, 1 fő az
önkormányzati lakás megvásárlásához, míg 8-an felújításhoz
kértek és kaptak támogatást.

A nemzeti Civil Alaptól működési költségekre elnyert 300eFt
támogatás felhasználása jelenleg is folyamatban van, fenti
összeget azonban a kuratórium egyebek mellett a bankszámlák
kezelésével felmerűlő költségek csökkentésére, illetve arra
kívánja fordítani, hogy újság hirdetések útján az alapítványt
további - pályázaton támogatásként odaítélhető - bevételekhez
juttassa.

Az alapítvány együttműködik az MVGyOSz azon tagegyesületeivel,
amelyek tagjai a pályázatok vonatkozásában érintettek.

4. Tisztségviselők részére nyújtott juttatások

A kuratórium, valamint a felügyelő bizottság tagjai munkájukat
2005 évben is ellenszolgáltatás nélkül végezték, részükre az
alapítvány semilyen juttatást nem nyújtott.

Az alapítóokirattal, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos
tájékoztatás az MVGyOSz budapesti tagegyesületeinél (Vakok
közép-Magyarországi regionális egyesülete, Hermina egyesület) kérhető
(Budapest, 14 ker. Hermina út 47; tel: 384 84 40).


Budapest, 2006 május 30

Az alapítvány kuratóriuma