Vakok Lakásgondjainak
Megoldását Támogató Alapítvány

Segédeszközök

Betüméret

Nagyobb betű
Kisebb betű

Kontraszt

Magas kontraszt
Normál kontraszt

Aktualitások

2015-ben a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásából

alapítványunk 38 426 Ft támogatásban részesült. Bővebben

2017 évi pályázati felhívás és adatlap

Kikerült a dokumentumok közé a 2017. évi pályázati felhívásunk és az adatlap. megnézem

Friss hírek

A Vakok Lakás gondjainak Megoldását Támogató alapítvány 2004 évi beszámolója, és közhasznúsági jelentése

Az alapítvány 2001 óta működik, vállalkozási tevékenységet nem folytat, kizárólag az alapítóokirat által meghatározott cél szerinti támogatások odaítélésével foglalkozik.
Célja a Budapesti vakok lakáshelyzete megoldásának, vagy
javításának elősegítése. Ennek érdekében, évi egyszeri
alkalommal történő pályázat meghirdetésével, az alábbi konkrét
célokat támogathatja:
A.lakás vásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség
megszűntetése, csere;
B. lakás építése, bővítése;
C. lakás felújítása, tatarozása;
D. illetve a fenti célok valamelyikével összefüggésben felvett
bankhitel kiváltása (a törlesztőrészlet csökkentése).

Ez alkalommal is fontos hangsúlyozni, hogy - a korábbiakhoz
hasonlóan - a jelen beszámoló a naptári évhez igazodik, nem
pedig az éves pályázat eredményéhez kapcsolódó pénzügyi
mozgásokhoz.


1. Beszámoló2004 évi eredmény-kimutatás adatai

Alapítói vagyon: 28.000eFt

Bevételek

kamat bevétel: 3.522eFt
pályázati hozzájárulás: 37eFt
APEH 1%: 52eFt

Összes bevétel: 3.611eFt


Kiadások

adott támogatások:
2003 évre nyújtott, akkor csak részben felhasznált: 240eFt
2004 évi: 2.000eFt
2004 évben kifizetett támogatások összesen: 2.240eFtKöltségek

anyagi jellegű: 45eFt
igénybevett szolgáltatás: 11eFt
egyéb (bank): 97eFt

összes kiadás és költség: 2.393eFt

2004 évi eredmény (összes bevételek illetőleg kiadás és költség
különbözete): 1.218eFt


2004 évi mérleg adatok (2004 december 31-i fordulónap adataival):

Eszközök

befektetett pénzügyi eszközök:
lekötött: 29.317eFt
bank: (folyószámlán): 207eFt

pénzeszközök

pénztár: 18eFt

pénzeszközök összesen: 29.542eFt


források

saját tőke: 28.000eFT
eredmény tartalék: 324eFt

2004 évi eredmény: 1.218eFt

források összesen: 29.542eFt

2. Alapítványi vagyon, vagyon felhasználás 2004 évben

Az alapítvány 2004 évben támogatást sem költségvetési forrásból, sem
pedig az alapítótól, vagy más szervezettől nem kapott.
Az éves bevétel nagyrészét az alapítói vagyon kamata képezte,
mely a december 31-i fordulónapon 3.522eFt-ot tett ki.
Az alapítvány alapítói vagyonát - a kuratórium döntése alapján -
ebben az évben is állampapírba
(diszkont kincstárjegy) fektettük be. Folyószámlán csak egy
kisebb összeg került rövid futamidejű lekötésre, annak
érdekében, hogy a pályázat nyertesei részére a kapott támogatást
folyamatosan, zökkenő mentesen tudjuk kifizetni.

A kuratórium döntése alapján ebben az évben kellett elsőízben a
pályázatot benyújtóknak 1000Ft összegű, ún. pályázati
hozzájárulást fizetni. Az ebből származó bevétel 37eFt volt.

2004 évben az alapítvány már részesülhetett az adó 1%-át kitevő
adófelajánlásban is. Ez 52eFt bevételt jelentett.


3. Cél szerinti juttatások 2004 évben, a közhasznú tevékenség rövid bemutatása

Mint, ahogy az a tavalyi beszámolónkból is kitűnt, a kuratórium
engedélyezte a 2003 évre kiírt pályázat egyik nyertesének, hogy
a neki nyújtott támogatás egy részét 2004 évben használhassa
fel. E támogatás fennmaradó részének (240eFt) kifizetése 2004
tavaszán meg is történt.

2004 évben 37 pályázat érkezett az alapítványhoz. Közülük -
ahogy a korábbi években is - 10 pályázó kapott támogatást. A
pályázaton odaítélhető összeg 2004-ben 2.2000eFt volt, így 8
pályázó 200eFt, 2 pedig 300eFt támogatásban részesülhetett.
A pályázat nyertesei közül 2004 év folyamán csak 9-en kapták meg
a nekik ítélt támogatást, 1 fő esetében ugyanis (kérésre) a
kuratórium hozzájárult ahhoz, hogy a támogatást 2005 tavaszán
használhassa fel.

Az alapítvány 2004-ben is a bevezetőben felsorolt célok
vonatkozásában írta ki pályázatát. A kuratórium a beérkezett
pályázatokat rászorultság alapján bírálta el, azonban
figyelemmel kellett lenni arra is, hogy az egy pályázó részére
jutó - rendkívül alacsony összegű - támogatás kinek
nyújthat tényleges segítséget. A pályázat nyertesei közül 1
személy lakás építésre, 9-en
pedig lakás felújításra használták fel a támogatást.

2004-ben a kuratórium összetétele lényegesen megváltozott,
hárman ugyanis - köztük az alapítvány képviselője, illetve a
kuratórium elnöke - tisztségükről lemondtak.
A kuratórium tagjai jelenleg:
Abonyi András,
Gulyásné Dr. Bölkény Ágota: a kuratórium elnöke,
Helesfai Katalin: az alapítvány képviselője,
Jankó-Brezovai Pálné,
Magyar Csaba.

4. Tisztségviselők részére nyújtott juttatások

A kuratórium, valamint a felügyelő bizottság tagjai munkájukat
2004 évben is ellenszolgáltatás nélkül végezték, részükre az
alapítvány semilyen juttatást nem nyújtott.

Az alapítóokirattal, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos
tájékoztatás az MVGyOSz budapesti szervezeteinél kérhető
(Budapest, 14 ker. Hermina út 47; tel: 384 84 40.)


Budapest, 2004 május 30

Az alapítvány kuratóriuma